Споделяме с Вас анализ за дела на работодателите, заявили, че наемат или очакват през следващите 5 години да наемат кадри, завършили съответното професионално направление. Делът е изчислен от всички анкетирани работодатели в социологическо проучване. Отговорите са претеглени според броя на наетите лица от съответния работодател.

 

demandBG2

Данни