БизнесНовини

Аутсорсинг договорите в ЕМЕА нарастват

business_growth
527views

Договорите за ауторсинг (възлагане на задачи на външни изпълнители) в ЕМЕА са нараснали с 60% през третото тримесечие на 2020г. След голямото въздействие на Covid-19 върху глобалната икономика, правителствата и секторите по света търсят начини за намаляване на разходите. Корпорациите трябва да освободят много от служители си, като дават ясно да се разбере, че всеки разход трябва да бъде много добре пресметнат стратегически. Секторът на изнесените услуги може да бъде най-добре описан като задачи и изисквания, от които бизнеса се нуждае и без които не може да функционира, които биват дадени на външни фирми, за да може биснесът да се фокусира върху тяхното сновно звено и източник на приходи.

Може ли аутсорсинг бизнесът да бъде големият победител?

„Пандемията на коронавируса ускори дигиталната трансформация на компании в Югоизточна Европа.“ твърди АйБиЕм, цитирайки резултатите от скорошно глобално проучване. Проучването, направено сред над 3800 висши ръководни кадри в 20 индустрии и 22 държави също установи, че шест от десет компании са ускорили дигиталната трансформация поради пандемията

В изследването COVID-19 и бъдещето на бизнеса АйБиЕм идентифицира три ключови области. Това са организационна гъвкавост, изкуствен интелект, автоматизация и използване на други експоненциално развиващи се технологии. Освен това е необходим нов тип лидерство, ангажираност и иновативни подходи към служителите.

„Това са не само нови модни думи, но и двигател за конкурентоспособност“, казва Йоханес Маурер, генерален мениджър, АйБиЕм за Югоизточна Европа. „За водещите компании дигиталната трансформация не е нещо особено, пандемията принуждава всички бързо да компенсират всякакви пропуски в тази област. „

„Междувременно трябва да обърнем внимание на друг много важен проблем. Нашето проучване показва, че задържането на служителите и управлението на преленото натоварване също са ключови за конкурентоспособността.“, Продължи Маурер. Според него в дългосрочен план успешни лидери ще бъдат тези, които са съпричастни, насърчават личната отчетност и подкрепят работата в екип, гъвкавите методи и инструментите и техниките на DevOps.

Защо аутсорсинг индустрията на Централна и Югоизточна Европа може да спечели от ситуацията с COVID?

map_of_europe

Докато центровете за услуги в Азия могат да предложат по-ниски разходи, Централна и Източна Европа предлага близост до Западна Европа и Северна Америка по географски и часови пояс. Това се съчетава с богат набор от многоезични работници и бизнес лидери. Регионът също така може да се похвали с опит в автоматизацията, роботиката и изкуствения интелект. Области, в които водещи корпорации все повече се стремят да се развиват.

Секторът на бизнес услугите е нараснал от почти нищо преди 25 години до индустрия, в която работят близо 750 000 работници в Централна и Източна Европа и тя бързо се разраства.

Секторът за бизнес услуги в региона се адаптира към изискванията на националните карантини по-добре от повечето индустрии. Тази криза показва, че повече неща могат да се правят дистанционно и това ще е от полза за региона в средносрочен и дългосрочен план.

Широко очакваното увеличение на дигитализацията и по-малък акцент върху личния контакт от компании по целия свят, дори след пандемията, ще донесат допълнителна полза за Централна Европа като център за услуги, твърдят бизнес лидери и анализатори.

„Това ще бъде шанс за повече компании да се преместят да работят тук, тъй като те закриват основните си операции в други по-скъпи страни“, каза един работник от ЮБиЕс в Краков. „Случва се и бизнесът ще се ускори.“

Стойността на аутсорсинга в Обединеното кралство и ЕМЕА

Стойността на договорите за аутсорсинг на Обединеното кралство в Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА) нараства с 60% през третото тримесечие на 2020г. в сравнение с 2019г., според последния индекс на ISG(АйЕсДжи). Разглеждайки договори на стойност 5 милиона евро или повече, АйЕсДжи съобщи, че стойността на договорите за услуги, управлявани от Обединеното кралство, възлиза на 877 милиона евро.

Индексът АйЕсДжи се счита за надежден източник на информация относно пазара на световната индустрия, технологиите и бизнес услугите. В продължение на 70 поредни тримесечия в него са описани най-новите отраслови данни и тенденции, предназначени за анализатори, доставчици на услуги, разработчици на софтуер, адвокатски кантори, университети и медии.

В ЕМЕА средната стойност на договорите за традиционно управлявани услуги нараства с 10% на годишна база до 2,2 млрд. Евро, а договорите за ITO (ИТ инфраструктура и управление на операциите) нарастват с 36% до 1,8 млрд. Евро. Договорите за ITO и BPO (аутсорсинг на бизнес процеси) във Великобритания са имали „двуцифрен ръст“.

АйЕсДжи заяви, че във Великобритания и Ирландия фармацевтичната, технологичната и комуналната индустрия продължават да инвестират в цифрови възможности и основни технологични операции (облак, мрежа и данни) в подкрепа на изкуствения интелект (AI) и машинното обучение. Поради Covid-19 секторите туризъм и търговия на дребно отчаяно искат да намалят разходите си. Това води до сключване на нови партньорства, както и до подновяване на съществуващи вече договори.

„Отбелязахме рязко покачване на преструктурирането на договори, с близо 40% спрямо миналата година и 85% на тримесечие“, каза Стив Хол, партньор и президент на АйЕсДжи ЕМЕА.

„Тъй като предприятията настояват за икономия на разходите и не са склонни да преминат към  нови доставчици на фона на пандемията, тези резултати не са изненадващи.“

ИТ аутсорсинг

IT_computer_chip

Индексът АйЕсДжи за ИТ аутсорсинг за третото тримесечие също показа, че базираните в облак услуги (as-a-service) нарастват с 9% на годишна база до 1,7 млрд. Евро. Нарушавайки това, инфраструктурата като услуга (IaaS) нарасна с 16% до 1,2 млрд. Евро, но секторът софтуер като услуга (SaaS) спадна със 7% до 431 млн. Евро. Според АйЕсДжи това представлява най-ниската тримесечна обща стойност на договор за SaaS от почти три години.

Въпреки че търсенето на SaaS спадна, АйЕсДжи съобщава, че през тримесечието е имало няколко големи сделки, включително САП ес/Хана в Карфур, Телефоника, БеНеПе Париба, Немска Борса и Уоркдей в Тайсен Круп.

Разглеждайки някои от по-големите договори, АйЕсДжи заяви, че пазарът на ITO се стимулира от търсенето на разработки на приложения и сделки за поддръжка. Например, Ериксон подписа петгодишен договор с ЕйчСиЕл. Универсалният магазин Джон Луис започва работа с Уипро по проект за трансформация на ИТ инфраструктура.

По отношение на основните сделки с IaaS, АйЕсДжи изтъкна договора на ЕйчЕсБиСи с Амазон мрежови услуги за стимулиране на дигиталната му трансформация. Използването на Майкрософт Азур от Standard Chartered Bank и партньорството на Рено с Гугъл облачни услуги за ускоряване на трансформацията й в Industry 4.0.

Резултатите от 11-то двугодишно проучване на глобалните споделени услуги на Deloitte показват, че центровете за споделени услуги (SSC) всъщност се превръщат от „доставчик на това, което се иска“ към генератор с осезаема бизнес стойност, особено след като SSC стават свидетели на повишено навлизане в стратегически и сложни за взаимодействие функции като клиенти, продажби, маркетингова подкрепа и обществени поръчки. Когато се оценява локацията за изнесени услуги, проучването за 2019г. показва петкратно увеличение на отговорите, свързани с „качеството на труда“ като ключов показател. Като цяло е ясно, че SSC организациите са и ще стават все по-глобални, сложни и дигитални, тъй като се стремят да предоставят бързи и ефективни услуги, по-добро обслужване на клиентите и бизнес резултати с голямо въздействие.

Свързани теми: Комуникация и Технологии 90 percent of your success depend on one thing – it has nothing to do with performance