БизнесНовини

Най-добрите технологични тенденции за 2021 г. според Gartner

Top_Technology_trends_2021
443views

Тенденциите на Gartner за 2021 г. могат да бъдат обединени в три основни категории: хората на първо място, местоположението е без значение и устойчив бизнес.

Компаниите трябва да се съсредоточат върху устойчивото развитие и да приемат, че факторите, променящи работната им среда просто се случват и не могат да бъдат избегнати. Те трябва да бъдат използвани по възможно най-добрия начин.

Хората са най-важни! Хората все още са смисълът на бизнеса и те се нуждаят от цифрови технологии, за да съществуват в днешната работна среда.

Местоположението вече не е от значение: COVID-19 променя начина, по който физически си взаимодействат служители, клиенти, доставчици и организационните екосистеми. За поддържането на този нов вариант на бизнеса е необходима технологична промяна.

Независимо и стабилно производство: Независимо дали е пандемия или рецесия, в света съществува нестабилност. Компаниите, готови да се адаптират към околната среда, ще преодолеят бъркотията, негативните процеси и отново ще тръгнат по пътя на успеха.

Следващите девет стратегически технологични тенденции не са самостоятелни фактори, а си взаимодействат и подсилват влиянието си. Заедно, те позволяват по-бърза адаптация към околната среда и процеси, което ще помогне за правилното ориентиране на организациите през следващите пет до десет години. Ако искате да постигнете успех през следващите години, добре е да се съсредоточите върху усъвършенстване на знанията си в тези сектори.

gartner_2021_top_trends

Интернет на поведението Internet of Behaviors: IoB

IoB се отнася до използването на данни за промяна на живота на хората и начина им на взаимодействие с машините. IoB носи данни както от цифровия, така и от физическия свят, за да повлияе на действията и човешкото поведение чрез обратна връзка.

Когато служителите в индустриален обект се върнали на работните си места, по време на  COVID-19, те забелязали няколко разлики. Нововъведените сензори или RFID етикети, за да се определи дали служителите мият ръцете си редовно. Компютърни камери определят дали служителите спазват протокола за носене на маски, а високоговорителите са използвани, за да предупредят хората за нарушения на правилата. Тези поведенчески данни са събрани и анализирани от организации, за да повлияят на поведението на хората по време на пандемия в работна среда.

Gartner предлага и друг пример за това как програми могат да наблюдават навиците на водачите на превозни средства и как тези данни могат да се използват за повишаване на безопасността, производителността и оптимизиране на ежедневните пътувания.

Трябва да се вземат предвид обаче някои от усложняващите фактори, свързани с IoB, като  социалните и етични последици от използването му. Никой не иска да бъде наблюдаван и поведението му да се използва от други хора за постигане на целите им.

Цялостно преживяване с бизнеса

Цялостното преживяване по време на интеракцията ви с конкретна компания комбинира изживяването на потребителите и служителите, за да повлияе и трансформира бизнес резултатите. Целта на технологията е да подобри цялостния резултат като се възползва от разрушителните аспекти на настоящата пандемия.

Gartner дава пример за телекомуникационна компания, която се променя, за да подобри както удовлетворението, така и безопасността. В доклада се отбелязва: „Първо, се планира виртуална среща чрез съществуващо вече приложение. Когато клиентите пристигнаха в определеното им предварително време и се приближиха на 20 метра от магазина, клиентите получиха две съобщения: как да преминат през процеса на регистрация и колко време ще отнеме безопасно да стигнат до магазина докато спазват социална дистанция”.

Компанията постави повече „дигитални бюра“ в магазина и позволи на работниците да споделят собствените си екрани на таблети на устройствата на клиентите. Така, не се налага физически контакт с клиента или техните устройства. Резултатът е, че за клиенти и служители се цялостното преживяване се подобри и те си взаимодействаха безопасно.

Изчисление за подобряване на поверителността Privacy-enhancing computation (PET)

computer_privacy

Технологиите за подобряване на поверителността въплъщават основните принципи за защита на данните, като намаляват до минимум използването на лични данни, максимизират сигурността на данните и оторизират потребители. PET позволяват на онлайн потребителите да защитят поверителността на личната си информация (PII), предоставяна и обработвана от услуги или приложения.

Изчисляването на поверителността се фокусира върху три технологии, които защитават данните при тяхното използване. Първият предлага надеждна среда, в която е възможно да се обработват или оценят поверителни данни. По децентрализиран начин вторият провежда обработка и анализ. Преди извличане или анализ, третият криптира данни и алгоритми.

Gartner обръща внимание, че тази тенденция позволява на организациите да „си сътрудничат в научноизследователска дейност в региони и с конкуренти, без да правят компромиси с поверителността“ Този подход е разработен специално за нарастващата нужда от споделяне на данни, като същевременно се запазва поверителността или сигурността.

Споделен облак

Споделеният облак се отнася до облачни услуги, разпространени на различни физически места, докато експлоатацията, управлението и развитието остават отговорност на общия публичен доставчик.

Системата позволява на много клиенти да имат достъп и поддържа операции (създаване, изтриване, модифициране, четене, писане) на тези данни. Всеки файл може да бъде разделен на няколко части. Всяко парче от файла може да се съхранява на различни отдалечени машини, което улеснява паралелното изпълнение на приложенията.

Физическото сближаване на услугите в споделен облак намалява латентността, както и разходите за данни. Това помага да се гарантира спазването на закона, че данните трябва да останат в определен географски регион.

Операции от всякъде

work_from_anywhere

Този модел беше очертан от кризата и ще остане и след края на пандемията. Предвид факта, че все повече бизнеси изглежда се извършват дистанционно, моделът улеснява работата от всякъде.

Например банковите сметки могат да се управляват от мобилни устройства – от прехвърляне на средства до откриване на сметки. Това не означава, че физическите офиси няма да съществуват, но цифровите също могат да бъдат подобрени. Представете си да посетите физически магазин без контакт.

Мрежа за киберсигурност

Заплахата от неоторизиран достъп се покачва с налагането на работата от вкъщи. Информацията за компанията е вече много по-разпространена от всякога. Домашният офис създаде нови възможности за хакери. Мрежата за киберсигурност предлага нови опции за противодействие на тази нова заплаха.

Използвайки пандемията COVID-19 за своите фишинг атаки, престъпниците продължават да усъвършенстват своите технологии и тактики. Атаките често се случват заедно със значими събития, като пик на нови случаи или разкриване на нова ваксина.

Както каза Брайън Бърк, вицепрезидент на научните изследвания в Gartner, „Преминахме повратната точка – повечето организационни кибер-активи са вече извън традиционните физически и логически периметри на сигурността.“

Мрежата за киберсигурност е архитектурен подход за мащабируем, гъвкав и надежден контрол. Вече има много активи извън традиционния периметър на сигурността. По същество мрежата за киберсигурност позволява да се установи защитният периметър около самоличността на дадено лице или предмет. Тя позволява по-модулен, отзивчив подход към сигурността чрез централизиране на политиките за сигурност.

Интелигентен, гъвкав бизнес

Интелигентният бизнес е този, който може да се адаптира и фундаментално да се пренареди според настоящата ситуация. Интелигентният бизнес, който може да се композира, превръща вземането на решения в по-силен, по-универсален подход чрез достъп до данни и реакции, провокирани от тях. Преработените цифрови модели на работа, автономни операции и нови стоки, услуги и платформи биха позволили да съществува интелигентен и гъвкав бизнес модел.

Организациите ускоряват дигиталната си бизнес стратегия и трябва да бъдат гъвкави и да вземат бързи решения, като анализират наличните в момента данни.

За да направят това успешно, организациите трябва да осигурят по-добър достъп до информация и да имат способността да реагират бързо на последиците от тази информация. Това включва и подобрение на автономията в цялата компания, което позволява на част от бизнеса да реагира бързо, вместо да чака резултата от неефективни процеси.

Инженерство с Изкуствен Интелект (ИИ)

AI_engineering

През последните четири години пазарът за „специалисти по изкуствен интелект“ се е повишил със 74 процента, според проучване за нововъзникващи работни места на LinkedIn за 2020 г. С повече компании от всякога (дори тези извън технологичния бранш), които разчитат на  ИИ като част от ежедневния си бизнес, търсенето на специалисти с този опит само ще расте.

Инженер по изкуствен интелект е човек, който работи за създаване на модели, които захранват приложения, базирани на ИИ (AI), с конвенционални техники за машинно обучение, включително обработка на естествен език и невронни мрежи.

Извличането на максимума от инвестициите в изкуствен интелект изисква солидна ИИ инженерна стратегия за мащабиране, по-добра производителност и надеждност. Много компании имаха проблеми с проекти за изкуствен интелект поради лошо управление, мащабност и поддръжка.

Гартнър отбелязва: „Поради управленския аспект на инженерното изкуство на изкуствен интелект се появява отговорен ИИ, който се занимава с въпроси като доверие, прозрачност, етика, справедливост, разбираемост и съответствие.“

Хиперавтоматизация

Хиперавтоматизацията, която беше тенденция номер едно, изброена в прогнозите на Gartner за 2020 г., отбелязва, че всичко, което може да бъде автоматизирано, трябва да бъде автоматизирано. Без хиперавтоматизация предприятията с наследени процеси, които не са стандартизирани поради неефективен подход, ще страдат от скъпи и всеобхватни проблеми.

Много организации използват не оптимизирани технологии, недостатъчно разбираеми от служителите. В същото време ускоряването на дигиталния бизнес изисква ефективност, бързина и либерални процеси. Организациите, които не се фокусират върху ефективността и гъвкавостта, ще имат огромни загуби през следващите години.

Свързани теми: Бизнес Тенденциите на Gartner за 2020 (английски)